2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 28,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 3 days for that many people to see it.

In 2010, there were 34 new posts, growing the total archive of this blog to 284 posts. There were 4 pictures uploaded, taking up a total of 443kb.

The busiest day of the year was June 13th with 218 views. The most popular post that day was Vigda.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were networkedblogs.com, hjarntumorforeningen.se, eniro.se, bibliobuster.wordpress.com, and google.se.

Some visitors came searching, mostly for magnetröntgen, magnetröntgen hjärnan, jan stenmark, cysta i hjärnan, and hjärntumör blogg.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Vigda June 2010
8 comments

2

Magnetröntgen – så funkar det! June 2009
6 comments

3

Fakta May 2008
12 comments

4

Dagens Stenmark October 2008
3 comments

5

Hjärntumörer på nätet October 2008
5 comments

Annonser

Mobiltelefonanvändande ökar risken för gliom

En svensk studie (som jag själv ingick i!) visar på ett starkare samband mellan användning av mobiltelefon samt trådlös telefon och hjärntumörer än vad tidigare studier visar. Studien publicerades tidigare, men nu har man lagt sig vinn om att jämföra mätmetoderna i olika studier för att se varför resultaten har skiljt sig åt tidigare. Läs mer om den svenska studien >>

Ny uppsats om smärtlindring hos hjärntumöropererade barn

Postoperativ smärtbehandling till barn med hjärntumör är en kandidatuppsats från Uppsala universitet, Vårdvetenskap, skriven av Karin Johansson och Carina Rinaldo.

Sammanfattning:

Smärta i samband med intrakraniell kirurgi liknar smärta i samband med all annan form av kirurgi. Syftet var att granska hur barn med hjärntumör smärtbedömts och smärtbehandlats postoperativt efter tumörkirurgi.

Metod: Totalt har journaler för 40 barn (20 barn på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och 20 barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska sjukhuset, Stockholm) som opererats för tumörer i hjärnan granskats, avseende smärtbedömning, användandet av smärtskalor, farmakologiska och ickefarmakologisk smärtbehandling de tre första postoperativa dygnen.

Resultat: Studien visade att smärtskattning med smärtskalor användes på 12 av 40 barn. Den vanligaste formen av smärtbedömning som återfanns dokumenterad var en bedömning av sjuksköterskan. På Akademiska sjukhuset återfanns ingen dokumenterad smärtbedömning i 60 % av de granskade dygnen, på Astrid Lindgrens barnsjukhus var motsvarande siffra 20 %. De vanligaste läkemedlen som används på båda sjukhusen var paracetamol och opioider, framförallt morfin. Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus används företrädelsevis stående ordinationer med paracetamol i kombination med opioidinfusioner. Vid Akademiska sjukhuset används framförallt paracetamol som stående ordination och opioidinjektioner som vid behovsordinationer. I dokumentationen återfanns ingen ickefarmakologisk behandling. För totalt 6 barn fanns omnämnt olika typer av distraktion eller tröst.

Slutsats: Slutsatsen blir att utifrån journaldokumentation är systematisk smärtskattning av barn som opererats för tumörer i hjärnan, och utvärdering av given smärtbehandling bristfällig.

Säsongsavslutning på Grey’s Anatomy och von Hippel-Lindaus

Det bästa sjukhusserien som går just nu är enligt mig Grey’s Anatomy. Här finns så mycket att hämta i varje avsnitt. Det är enkelt att känna sig både underhållen och berörd.

I det senaste avsnittet friar kirurgen Teddy Altman till en patient. Patienten berättar att han har von Hippel-Lindaus sjukdom och inte kommer att överleva utan sjukförsäkring. Hans försäkring har för längesedan slagit i taket.

Det man tänker på är hur olika systemen för sjukförsäkring ser ut i Sverige och USA. En svår sjukdom med sjukhusvistelse leder i allmänhet till att en amerikansk medborgare skuldsätts för livet. Och om det är så att man inte har någon sjukförsäkring, då sitter man ännu mer illa till. Man kan bli vägrad vård, eftersom man inte kan betala.

Det andra jag tänker på är sjukdomen von Hippal-Lindaus. Det är en av de sjukdomar som Socialstyrelsen klassificerar som ”ovanliga diagnoser”. Jag har läst på en hel del om sjukdomen, eftersom jag själv är genetiskt testad för den. Alla som får sjukdomen hemangioblastom kan potentiellt ha VHL, som yttrar sig just som godartade tumörer i centrala nervsystemet (av typen hemangioblastom), samt i andra delar av kroppen, som njurar och ögon. Bland det första som händer då en person misstänks ha hemangioblastom är att den röntas för fler tumörer. Finns det fler så är det ett tecken på att patienten har VHL. Det finns säkert fler kännetecken som jag inte har kunskap om. Det enda som kan ge definitivt besked gällande diagnos är det genetiska testet. En fjärdedel av alla som får hemangioblastom har det genetiskt, dvs VHL. Jag har det inte.

Läs mer på min Faktasida om von Hippel Lindaus. Verkligheten för en person som har sjukdomen är att hon/han måste opereras ofta och röntgas för tumörer varje år. Det finns uppskattningsvis högst några hundra som har sjukdomen i Sverige. Livslängden beräknas för en sådan person att vara förkortad jämfört med medellivslängden. Operationerna och tumörerna kan successivt leda till funktionshinder. Jag kan tänka mig att en person som har sjukdomen kan känna sig både ensam och utsatt på många olika sätt.

Sjukdomsbloggar

Senaste numret av DIK forum har två fina artiklar om sjukdomsbloggar, Bloggen som terapi och Allt fler svårt sjuka bloggar. Det framkommer att väldigt många unga som är svårt sjuka bloggar. Sara Nordlund berättar:

Ett av syftena med bloggen är att berätta om hur hon blivit bemött som patient.
Ett annat syfte är att prata om cancer, och då särskilt den cancer som verkligen dödar.
– Det finns nästan ingen forskning om min typ av cancer. Och det är nästan bara gamla människor som får den. Eventuellt är det två unga före mig som haft pancreascancer.
Ett tredje syfte är att inte bli bortglömd. Inte nu och inte i framtiden.
– Jag vet att jag stöttar och hjälper andra genom att vara så ärlig och öppen som jag är.

TED talks: The best gift I ever survived

Via min vän Ylva hittade jag till den här filmen. Det är en av de inspirerande föreläsningar som TED delar med sig av på webben. Just den här är direkt relaterad till mig, vilket framgår när man tittar på filmen.

Jag känner identifikation med kvinnan, Stacey Kramer, som talar men jag känner mig också provocerad. Jag kan känna igen alla de känslor som hon talar om, men jag vill också hävda att såhär är det inte för alla. Den är lyckligt lottad som omges av familjens och vännernas ständiga omsorg och omtanke. Det är inte så för alla. Den är lyckligt lottad som får fortsätta leva ett friskt liv. Det är inte så för alla. Att vara sjukskriven, nej, det har inte så många likheter med en lyxsemester, även om man får vara ”ledig” från jobbet ett tag.

Samtidigt, filmen visar också att även om man drabbas av något otäckt och svårbegripligt, så behöver inte livet vara slut. Livet kan få ny mening eller mening på ett annat sätt än förut.

För den som inte orkar se filmen, Stacey Kramer fick en hemangioblastom, precis som jag. Jag noterar också att filmen är inspelad bara 5 månader efter operationen. Och jag vet att det över tid kan variera hur man ser på sin sjukdomshändelse. Det gjorde det för mig.

Uppdatering: Läs mina inlägg från september 2008 för att se hur jag tänkte 5 månader efter min operation.

International Brain Tumor Awareness Week

Affisch IBTAW

 

Den här affischen kan användas för stt sprida kunskap om vad som gäller den här veckan (klicka för pdf). Precis som det står kan vemsomhelst drabbas av hjärntumör. Det hände mig. Och man vet inte vad det beror på. Ungefär 1 200 personer drabbas varje år i Sverige. Man kan inte rutinröntga alla människor i förebyggande syfte. Och eftersom man inte vet orsakerna kan man inte förebygga att hjärntumörer uppstår. Behandlingen av hjärntumörer förbättras successivt. Det finns godartade och elakartade hjärntumörer av olika svårighetsgrad.

Vissa kan bli helt friska igen, som jag. Men de flesta blir aldrig friska igen. Det som behövs idag är mer forskning.

Och stöd till dem som drabbas behövs ALLTID, på många olika sätt. Svenska hjärntumörföreningen stödjer dem som drabbats av hjärntumör. Och den som vill kan stödja föreningen i sin tur.

Mobiltelefoner och hjärntumörer

Den här australiensiska filmen handlar om sambandet mellan mobiltelefonanvändande och den svåraste formen av hjärntumörer. Efter att ha sett filmen tror jag inte att någon vill trycka en mobil mot örat eller låta sina barn använda en. Filmen antyder att vi hittills ännu inte har sett en bråkdel av de hjärntumörer som mobiltelefonerna kommer att orsaka i framtiden. Men sambanden är inte oomtvistade.

Brain Tumor Awareness Week

Torsdag den 4 november bjuder Svenska hjärntumörföreningen in till en öppen föreläsning om hjärntumörvården i Västra Götaland. Samtidigt visas för första gången i Göteborg den uppmärksammade konstutställningen ”Vad är tid –
varje minut räknas”.

Hjärntumörteamet i Västra Götaland beskriver den komplicerade vårdkedja och de många multidisciplinära beslut som måste tas snabbt och skickligt för att patienterna ska få den vård och omsorg som är nödvändig.

Vernissage på verken av tio konstnärer utifrån temat; ”Vad är tid… varje sekund räknas” om hur begreppet ”tid” plötsligt förändras vid ett cancerbesked.

Alla är välkomna att lyssna på föreläsningen och se de vackra konstverken. Föreläsningen hålls 4 nov 13-15 i Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5,
Sahlgrenska sjukhuset.

Konstutställningen ”Vad är tid – varje minut räknas” visas i foajén utanför Hjärtat mellan 13-16 samma dag.

För mer information kontakta:
Åse Rinman på Svenska hjärntumörföreningen, telefon: 0701-913163
www.hjarntumorforeningen.se

Ytterligare information om konstverken finns på
www.konstbolaget.se/auktion/tid

Det kom ett brev

Bästa Anna-Stina!

Den MR kontroll av hjärnan som gjordes 6 oktober ser bra ut, ytterligare tillbakagång av operativa förändringar och som förväntat, inga tecken till tumöråterkomst. […] Ser att du gift dig och bytt efternamn, roligt!

Med vänliga hälsningar

[xx]

Specialistläkare