Archive for the ‘Stockholms läns landsting’ Tag

Brev till ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden

Det här är brevet jag skickade till hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting före påsk.

Hej!

Jag är en av dem som reagerar över att ramarna för rehabiliteringsvården för neurologiskt skadade planerar att snävas in i Stockholms läns landsting.

Den 24 april 2008 opererades en 55×37×25 mm stor tumör ut ur min lillhjärna på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Jag var då en fullt yrkesaktiv 36-åring, som plötsligt fick en andra chans att leva.

Den vård jag fick i samband med min sjukdom var enastående fantastisk. Tack vare skickliga läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal kunde jag efter en vecka lämna Karolinska för att under ytterligare några veckor rehabiliteras på Erstagårdskliniken i Nacka. Där fick jag hjälp av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykolog och annan vårdpersonal att återta mina förmågor.

Redan i början av juni kunde jag gå tillbaka till mitt arbete på halvtid. Den 1 september började jag arbeta heltid. Utan den rehabiliteringshjälp som jag fick på Erstagårdskliniken hade jag knappast kunnat gå tillbaka till en någorlunda normal vardag så snabbt. Att rehabilitera neurologiska skador tar lång tid, och det är mycket svårt att förutse behandlingstiden för varje individ i förväg. För mig gick det relativt snabbt, för andra tar det lång tid.

Ni har fått fler brev till er angående denna fråga. Jag känner till och ställer mig bakom flera av dem. Angående rehabiliteringsvården (särskilt Erstagårdskliniken) undrar jag följande:
– Är det rimligt att en välfungerande verksamhet läggs ner i valfrihetens namn?
– Är upphandlingsdirektiven garanter för kvalitet eller ett uttryck för besparingsiver?
– Är det rimligt att kortsiktligt spara på en svag patientgrupp?

Läs gärna bloggen om min sjukdom där många har kommenterat mitt inlägg ”Sista sommaren på Ersta”:
https://knoppenihjarnan.wordpress.com/2009/03/14/sista-sommaren-pa-ersta/

Vänliga hälsningar

Kanske inte världens mest välforumlerade, och jag lånade frågorna från Agneta.

Det här är svaret jag fick, nedan. Notera att det inte egentligen är ett svar på mitt brev. Jag känner att jag behöver kontemplera vad det egentligen står innan jag kan ta det till mig.

Hej,

Tack för Ditt mail och Dina frågor.

Som ansvarigt landstingsråd för den pågående upphandlingen om sk ”Rehabilitering efter vård på akutsjukhus har jag ingen insyn i själva anbudprocessen. Min information om att Ersta inte lagt anbud grundar sig på uppgifter i tidningar och TV.

Inledningsvis beklagar jag om uppgifterna stämmer att Ersta inte lagt anbud. Det är deras beslut, inte vårt.

Valfrihet och alternativ menar jag är viktigt. I den förra upphandlingen för ca 5-6 år sedan fördelades upphandlingen, som då var en ren prisupphandling, på tre leverantörer Ersta, Stora Sköndal och Stockholms sjukhem. Ersta som hade det lägsta priset överklagade fördelningen till Stora Sköndal och Stockholms sjukhem som hade ett högre pris. Ersta tilldelades, efter beslut i länsrätten, 100 procent av upphandlingen, vilket innebar att Stora Sköndal och Stockholms sjukhem inte längre hade något avtal med Stockholms läns landsting och att Ersta fick ett monopol.

I den nu pågående upphandlingen har vi tydliggjort att upphandlingen skall fördelas på tre anbudsgivare och till 100 procent bedömas utifrån kvalitet med ett på förhand fastställt pris. Detta menar vi är bra för såväl patienterna som kvaliteten i vården. I denna upphandling råder det en politisk samsyn på innehållet och kraven i de sk ”förfrågningsunderlaget”

Upphandlingen innebär ingen besparing. Behandlingstiden i sluten rehabilteringsvård kommer även framöver i stort sett motsvarar nuvarande behandlingstid. De flesta strokepatienter blir direkt omhändertagna av stroketeam efter den akuta vårdepsisoden på ett akutsjukhus och de svårast sjuka patienterna får sluten rehabilteringsvård. När patienterna skrivs ut från den slutna rehgabilteringsvården tar stroketeamen över ansvaret för den fortsatta rehabiliteringen.

Sett i sin helhet har det skett en kraftig satsning på strokevården under de senaste åren, såväl i det akuta skedet som i den efterföljande rehabiliteringsvården.

Utan att ännu veta hur många eller vilka vårdgivare som lagt anbud är jag övertygad att strokepatienter med behov av slutenvårdsrehabilitering även framdeles kommer att få en utmärkt vård i Stockholms läns landsting.

Med vänlig hälsning

Lars Joakim Lundquist
Ansvarigt landstingsråd för den nu pågående rehabiliteringsupphandlingen

Annonser